VÁLTOZÁS A POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI RENDJÉBEN

A 478/2020.(XI.3) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet idején a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal működési rendje a mai naptól megváltozik. Az új működési rendet a 7/2020. (XI.4.) jegyzői utasítás tartalmazza. - olvasható Markót Imre polgármester facebook-posztjában.

városháza testületi cikkbe

Az eddigi működéshez képest a legfontosabb változások a következők:

  • a szokásos, általános szabályok szerinti ügyintézés és ügyfélfogadás szünetel, arra csak különösen indokolt esetben, az ügyintézővel való előzetes egyeztetést követően kerülhet sor. Az ügyfelek ügyeiket elsősorban írásban (elektronikus úton, levélben), illetve telefonon keresztül intézhetik. 
  • a személyes ügyintézést igénylő esetben egy hivatali helyiségben legfeljebb két ügyfél lehet jelen és az ügyintézés során az ügyintézők és az ügyfelek kötelesek a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, lehetőleg a másik embertől 1,5 méter távolságot tartani.
  • házasságkötésen a Hivatal házasságkötő termében a házasulandó párt is beleszámítva legfeljebb 10 ember tartózkodhat az anyakönyvvezetőn és a közreműködő önkormányzati alkalmazottakon kívül. A hivatali épületben történő házasságkötés időtartama legfeljebb 30 perc lehet. 
  • A házasságkötés során is lehetőség szerint biztosítani kell a védőtávolság megtartását, a házasulandó pár valamint a közös háztartásban élők kivételével. A meghívott vendégek – a házasulandó párt, a tanúkat és az anyakönyvvezetőt kivéve – kötelesek maszkot viselni.
  • a pénzbeli és természetbeni juttatások kifizetése elsősorban bankszámlára történő utalással történik
  • a főbejáratnál található előtérben elhelyezett gyűjtőláda szolgál az ügyfelek által személyesen behozott papíralapú beadványok átvételére

Hírek röviden

HÍREK

Hírek, eredmények, beszámolók.

Miklósi Sport

Hasznos információk

Közérdekű

Elérhetőségeink

Kapcsolat

SPORT HÍREK